Състав

Председател:

Милка Ванкова – представител на родителите

Членове:

Петър Бояджиев – представител на родителите

Антония Драганова – представител на родителите

Габриела Маджарова – представител на родителите

Румяна Сандалова – представител на Община Казанлък