Приятели на армията

Тематична област: Гражданско образование
Клас: IX-XI
Брой ученици: 8
Ръководител: Николай Марков