Kласове

Обща информация

2020/21 учебна година

5 клас – преподавател – Михаела Илиева

6 клас – преподавател – Славка Василева

7 клас – преподавател – Вера Ценкова

2019/20 учебна година

5 клас – преподавател – Ира Попова

6 клас – преподавател – Вера Ценкова

7 клас – преподавател – Михаела Илиева

2018/19 учебна година 

5 клас – преподавател – Вера Ценкова

6 клас – преподавател – Михаела Илиева

7 клас – преподавател – Димитър Евдокимов

 

2017/18 учебна година 

5 клас – преподавател – Павлинка Борисова

6 клас – преподавател – Димитър Евдокимов

7 клас – преподавател – Вера Ценкова